Esittely ja historia

Strongly Connected yhdistää Härmänmaan teknologiaosaajat. Lapuan ja Kauhavan yhteistyöverkosto hakee kotimaisia ja kansainvälisiä kontakteja vahvistamaan yritysten välillä vallitsevia rautaisia siteitä. Strongly Connected tarkoittaa lujaa yhteistyötä, joka viestii alueen hyvinvoivasta teollisuudesta ja työmahdollisuuksista.

Strongly Connected historia

Yritysten verkostoitumisessa ja yhdessä tekemisessä on Etelä-Pohjanmaalla pitkät perinteet. Yhtenä esimerkkinä tästä on vuonna 1988 perustettu Yrityskehä Oy. Yrityksen perustivat yhteistyössä maakunnan 10 metalliteollisuusyritystä, ja sen perusajatuksena oli laajojen järjestelmien kokonaistoimitusten myyminen ja valmistaminen. Tällaiset laajat toimitukset vaativat useiden yritysten yhteistyötä. Haastavimmillaan yhden komponenttipaketin kokoamiseen voi osallistua jopa 15 eri yritystä. Yrityskehällä oli toimituksista kokonaisvastuu, joten verkostonhallintaosaaminen oli yksi toiminnan kulmakivistä.

Ajatus koota alihankkijoista laaja verkosto lähti lapualaiselta yrittäjältä, Matti Mäkyseltä. Hänellä oli jo Yrityskehää perustettaessa ollut pitkä ja monipuolinen ura yrittäjänä. Mäkynen toimi pitkään Yrityskehä Oy:n toimitusjohtajana. Perustamisensa jälkeen yritys joutui kamppailemaan yhdeksänkymmentäluvun laman jaloissa, mutta selvisi siitä. Parhaimmillaan 2000-luvun alussa Yrityskehällä oli yhteistyökumppaneina yli 60 metalliyritystä ja noin neljän miljoonan euron liikevaihto. Suurimmat asiakkaat olivat suomalaisia suuryrityksiä ja Suomessa toimivia kansainvälisiä yrityksiä. Näiden kautta vientiin päätyi 99 prosenttia tuotteista. Isoimmat asiakkuudet tulivat laivanrakennus- ja kaivosteollisuudesta.

Yrityskehä Oy:n omistuspohjassa tapahtui muutoksia, ja lopulta sen omistus siirtyi Xapoc Oy:lle. Tämän yrityksen toiminta loppui vuonna 2019, ja näin yksi aikansa innovatiivisimmista yrityksistä siirtyi historiaan. Yrityskehä on osoitus verkoston mahdollisuuksista. Vaikka yksittäinen metalliyritys ei pystyisikään vastaamaan ison kansainvälisen yrityksen tarjouspyyntöön, se on yhteistyöllä mahdollista.

Scroll to Top

Tarjouspyyntölomake

Yhteydenottolomake