Sähköinen liiketoiminta

Uutta liiketoimintaa

Sähköinen liiketoiminta tarkoittaa kaikkea liiketoimintaa joka tehdään verkossa tai digitaalisissa jakelukanavissa. Yritysten tulisi tähdätä siihen, että tuotteet ja palvelut ovat helposti löydettävissä. Tähän käytetään jakelukanavia, jotka työskentelevät tuotteiden ja palveluiden saatavuuden järjestämiseksi. Sähköinen liiketoiminta perustuu pääasiassa informaatio- ja viestintäteknologioiden soveltamiseen liiketoiminnassa.

  1. Miten yrityksesi reagoi muuttuviin odotuksiin ja tiedostaako se, mikä merkitys asiakaslähtöisyydellä on liiketoiminnassa?
  2. Millä tavalla tekninen kehitys vaikuttaa oman yrityksen ja kilpailijoiden ansaintatapaan?
  3. Ovatko yrityksen nykyiset resurssit (esim. henkilöstön osaaminen, tietojärjestelmät) tarpeeksi hyviä, jotta yritys pystyy muuttumaan ympäristön edellyttämällä tavalla?
  4. Pystyykö yritys ylläpitämään kustannustehokkuutta ja kehittämään monimutkaista liiketoimintamallia, jotta se vastaa jatkuvasti muuttuvia markkinoita?

Lue lisää EBCR:n sivuilta.

Esimerkiksi tuotantoaloilla kuten terästeollisuudessa sähköisellä liiketoiminnalla on suuri merkitys. Sen avulla voidaan mitata käyttöasteita ja tuotannon tehokkuutta saamalla reaaliaikaisesti tietoa järjestelmistä ja laitteista. Matkailu- ja palvelualalla sähköinen liiketoiminta voi tarkoittaa eri varausjärjestelmiä ja asiakashallintajärjestelmiä, joihin voidaan reaaliaikaisesti tehdä varauksia tai muutoksia. Sähköisellä liiketoiminnanlla voidaan optimoida tuote-, tilaus- ja maksuprosesseja automatisoiduilla toiminnoilla ja parantaa yrityksen kannattavuutta.

Mikäli olet tuotantoteollisuuden yrittäjä, mieti, miten saisit vielä tehostettua prosesseja ja virtaviivaistettua tuotantoa ja valmistusta. Näillä kaikilla on merkitys liiketalouden kannattavuudelle. Jos kaipaat sopivia ja oikeita ratkaisuja yrityksellesi, ota meihin yhteyttä niin katsotaan yhdessä.

Matkailu- ja palvelualojen yritysten tulisi pysyä ajan hermolla ja ottaa käyttöön erilaisia varausjärjestelmiä, joiden kautta asiakkaat voivat itse tehdä vaivattomasti varauksia esimerkiksi elämyspalveluihin tai majoituksiin. Meiltä saat vinkkejä ja näkemystä varausjärjestelmiin.

Lue muutkin vinkit yrityksesi kehittämiseen täältä!

Strongly connected Lapua Kauhava