Yrityksen onnistumisopas liiketoiminnan kehittämisen tueksi sekä podcastit ja videot
16.1.2024

Yrityksen menestys vaatii oman toimialan intohimon ja osaamisen lisäksi ammattimaista liiketoimintaosaamista ja yrittäjän itsensä johtamista.  Yrityksen onnistumisopas toimii yrittäjän työkaluna ja se on kehitetty erityisesti vastaamaan alkuvuosien haasteisiin. Opas ei anna valmiita vastauksia, mutta se tarjoaa hyvän pohjan kehittämiselle ja pohdinnalle.

Yrityksen onnistumisoppaan tavoitteet:

 • Opas ohjaa mittaamaan, seuraamaan ja ennustamaan tiettyjä talouslukuja, laatimaan strategiaa ja arvioimaan tavoitteiden toteutumista, luomaan ja tarkkailemaan suhteita eri sidosryhmien kanssa sekä tunnistamaan yrityksen asiakasryhmiä.
 • Lisäksi opas auttaa toteuttamaan kohderyhmälle sopivaa markkinointia, hyödyntämään yritystoiminnassa teknologiaa ja digitaalisuutta sekä kiinnittämään huomiota yrittäjän omaan tilanteeseen ja hyvinvointiin.
 • Yrityksen onnistumisopas tarjoaa mahdollisuuden oppia tekemään sekä lyhyen että pitkän aikavälin suunnitelmia. Sen avulla on mahdollista tunnistaa muutoksen ja kehittämisen tarpeita yritystoiminnassa sekä kehittää yrityksen muutoskyvykkyyttä ja kilpailukykyä.

Onnistumisoppaan neuvoilla ja säännöllisellä suunnittelulla ja seurannalla yritys voi alusta lähtien ylläpitää hyvää yrityskuntoa. ​Onnistumisoppaan tärkeät teemat:

 • strategia
 • talous
 • vastuullisuus
 • asiakkaan tunteminen
 • markkinointi ja myynti
 • yrittäjän jaksaminen
 • verkosto ja tiimi sekä
 • teknologia ja digitaalisuus.

Lisäksi oppaaseen kuuluu yrityksen seurantakortti, johon kirjataan tiiviisti erilaisia yrityksen toiminnan tunnuslukuja.

Lisäksi hankkeessa tuotettiin myös paljon muuta yrittäjille hyödyllistä materiaalia, mikä on vapaasti käytettävissä:

 1. Nuoren yrityksen menestyksen avaimet -podcast-sarja
 1. Videosarja yrityksistä, jotka ovat tehneet yhteistyöstä SeAMKin kanssa

Ja nämä kaikki ja tietysti myös maksuton koulutustarjonta löytyvät myös Myrskyn sivuilta: MYRSKY – Yritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio Länsi-Suomessa – SeAMK Projektit

Yrityksen onnistumisopas on valmisteltu osana MYRSKY-hanketta, jota rahoittaa Euroopansosiaalirahasto ESR. Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Artikkeli Yrityksen onnistumisopas liiketoiminnan kehittämisen tueksi sekä podcastit ja videot julkaistiin ensimmäisen kerran Invest Lapua.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Jouko Vuolle

Scroll to Top

Tarjouspyyntölomake

Yhteydenottolomake