Yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen
5.7.2024

Verottajan sivulta löytyy hyviä käytännön esimerkkejä, miten arvonlisäveron muutos eri tilanteissa täytyy huomioida.

Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen. Uutta arvonlisäverokantaa tullaan soveltamaan sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, joiden verokanta on nyt 24 prosenttia. Tällä sivulla olevia ohjeita noudatetaan, jos laki tulee voimaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Tavaran toimitushetki ratkaisee, mitä verokantaa käytetään

Tavaran myynnin arvonlisävero kohdistetaan yleensä sille verokaudelle, jonka aikana tavara on toimitettu eli luovutettu ostajan haltuun. Jos tavara luovutetaan ostajalle viimeistään 31.8.2024, sovellettava verokanta on 24 %, vaikka ostaja maksaisi tavaran myöhemmin syyskuun aikana.

Ennakkomaksu

Ennakkomaksun saaja ilmoittaa ja maksaa arvonlisäveron siltä verokaudelta, jonka aikana ennakkomaksu on maksettu. Jos ennakkomaksu on kertynyt myyjälle ennen kuin lakimuutos on tullut voimaan, sovellettava verokanta on 24 prosenttia.

Osamaksukauppa

Kyseessä on osamaksukauppa, kun tavara maksetaan useassa osassa. Osamaksukaupassa arvonlisäveron suorittamisvelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan ostajalle.

Verokanta määräytyy palvelun suorittamisen ajankohdan mukaan

Palvelun myynnin arvonlisävero kohdistetaan sille verokaudelle, jonka aikana palvelu on suoritettu. Jos palvelun suorittaminen on kesken silloin, kun verokanta muuttuu, sovelletaan palvelun päättymisajankohdan verokantaa. Palvelu on suoritettu, kun se on asiakkaan käytettävissä.

Jatkuvaluonteinen tavaran ja palvelun myynti

Jatkuvaluonteisessa tavaran ja palvelun myynnissä vastike määräytyy ajan kulumisen perusteella. Esimerkiksi vuokrauspalvelu on jatkuvaluonteinen palvelu.

Jatkuvana suorituksena myyty tavara tai palvelu katsotaan toimitetuksi tai suoritetuksi kunkin suoritukseen liittyvän tilitysjakson päättyessä. Esimerkiksi jos vuokranmaksujakso on 1.6.2024–31.5.2025, palvelu katsotaan suoritetuksi 31.5.2025. Palvelun myyntiin sovellettava verokanta on tällöin 25,5 % koko jaksolta. Jos vuokralainen maksaa myyjälle vuokran koko maksujaksolta ennakkomaksuna ennen 1.9.2024, myyntiin sovelletaan 24 %:n verokantaa.

Jos vuokraa peritään kuukausittain, tilitysjakso on kuukausi, ja verokanta määräytyy tilitysjakson päättymisajankohdan mukaan. Tällöin esimerkiksi elokuun 2024 vuokraan sovelletaan 24 %:n verokantaa ja syyskuun 2024 vuokraan 25,5 %:n verokantaa.

Kertaluonteiset myynnit, jotka maksetaan useammassa erässä, kuten osamaksukauppa tai rakennusurakka, eivät ole jatkuvaluonteisia.

Lisätietoja täältä verottajan sivulta:

Artikkeli Yleinen arvonlisäverokanta nousee 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen julkaistiin ensimmäisen kerran Invest Lapua.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Jouko Vuolle

Scroll to Top

Tarjouspyyntölomake

Yhteydenottolomake