Työnantajamielikuvan merkitys ja rakentaminen
18.8.2023

Työnantajamielikuvan rakentaminen vie aikaa ja vaatii omistautumista, mutta se kannattaa! Tutkimukset osoittavat, että on rahallisesti tehokkaampaa rakentaa hyvä työnantajamielikuva kuin tehdä vain rekrytointimainontaa tarpeen tullen. Hyvän työnantajamielikuvan rakentaminen edellyttää, että koko yritys on mukana strategian rakentamisessa ja toteutuksessa. Työnantajamielikuva ei ole fiktiota, se on faktaa.

Työnantajamielikuva on jotain aineetonta; tunne tai käsitys yrityksestä, jonka yrityksen ulkopuoliset sekä sisäiset henkilöt näkevät ja kokevat eri kanavien kautta tai työpaikalla. Käsitys muotoutuu, kun ihmiset näkevät mainoksia, lukevat työilmoituksia tai
juttelevat tuttaviensa kanssa. Myös yritykseen töihin hakeneet
saavat yrityksestä tietynlaisen mielikuvan sen perusteella, millainen rekrytointikokemus heillä on ollut (tulivat he sitten valituiksi tai eivät). Lisäksi yrityksessä työskentelevillä henkilöillä on
yrityksestä tietynlainen mielikuva ja he myös vievät mielikuvaa
omalla toiminnallaan eteenpäin. Yrityksen työntekijät ovat siten
sekä työnantajamielikuvan ”kohteita” että sen eteenpäin viejiä.
Tehokas ja kestävä työnantajamielikuva on osa koko yrityksen
henkeä, brändiä ja tapaa toimia.

Tutustu tästä työnantajamielikuvan ja rekrytointimarkkinoinnin käsikirjaan.

Artikkeli Työnantajamielikuvan merkitys ja rakentaminen julkaistiin ensimmäisen kerran Invest Lapua.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Jouko Vuolle

Scroll to Top

Tarjouspyyntölomake

Yhteydenottolomake