Palkkatuki uudistuu heinäkuussa
20.6.2023

Palkkatukeen tulee uudistuksia 1.7.2023 alkaen. Palkkatukiuudistuksen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä ja lisätä palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä.

Palkkatukisääntelyä yksinkertaistetaan. Tavoitteena on, että työnantaja pystyisi ennakoimaan nykyistä paremmin, millä ehdoilla ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voisi saada. Lisäksi tavoitteena on, että myöntö- ja maksatusprosessi olisi aiempaa nopeampi.

Palkkatuen käytön lisäämisellä yrityksissä pyritään lisäämään palkkatuen vaikuttavuutta ja nostamaan tätä kautta työllisyysastetta. Palkkatuki rajataan jatkossa selkeämmin alentuneesti työkykyisiin tai muuten epäedullisessa asemassa oleviin työttömiin työnhakijoihin.

Palkkatuen kesto pääsääntöisesti 5 tai 10 kk

Palkkatuki myönnetään pääsääntöisesti viideksi tai kymmeneksi kuukaudeksi riippuen palkkatukea edeltävän työttömyyden kestosta.

Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrää yhdenmukaistetaan 50 prosenttiin palkkakustannuksista. Alentuneesti työkykyisestä myönnettävän palkkatuen määrä on jatkossa 70 prosenttia palkkakustannuksista. Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei jatkossa voi kattaa palkkatuella.

Käyttöön tulee myös uusi 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuki. Tuki myönnetään ilman tarkoituksenmukaisuusharkintaa, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tukea maksetaan 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista enintään 10 kuukauden ajalta.

Palkkatukea haetaan jatkossa uudessa sähköisessä järjestelmässä

Palkkatukiuudistuksen yhteydessä myös palkkatuen hakujärjestelmä uudistuu. Työnantajat hakevat palkkatukea jatkossa sähköisessä asiointipalvelussa, jonne ohjaudutaan Työmarkkinatorilla sijaitsevan Oma asiointi -palvelun kautta.

Artikkeli Palkkatuki uudistuu heinäkuussa julkaistiin ensimmäisen kerran Invest Lapua.

Katso alkuperäinen artikkeli.
Tekijä: Jouko Vuolle

Scroll to Top

Tarjouspyyntölomake

Yhteydenottolomake