Uutta kasvua kohti Härmänmaalla

Hanke auttaa kriisiaikana

 

Uutta kasvua kohti Härmänmaalla-hanke on aloitettu Lapuan ja Kauhavan alueella kesäkuussa 2020. Hankkeen tarkoituksena on auttaa yrityksiä selviämään COVID-19-pandemian aiheuttamista vaikutuksista. Apua annetaan mm. yritystukien, liiketoiminnan kehittämisen ja markkinoinnin saralla. Hankkeen aikana autetaan paikallisia yrityksiä kehittymään ja investoimaan, jotta taloudellinen kasvu saadaan taas kasvuun Härmänmaalla. Hankkeen myötä, myös paikallinen yhteistyö kehittyy entisestään.

Yrityksiä autetaan konkreettisesti myös mm. sparrauksen, työpajojen ja koulutusten avulla. Lisäksi yrityksiä ohjataan tarvittaessa ELY-keskuksen ja elinkeinoyhtiöiden tai muiden viranomaisten ohjaukseen. UUKA-hankkeen myötä voit saada neuvontaa eri rahoitusmuodoista ja mahdollisista tuista. UUKA-hanke kouluttaa ja neuvoo yrityksiä sähköisen markkinoinnin, verkkokauppojen sekä muun sähköisen liiketoiminnan kanssa. Painopisteenä on oheisen toiminnan lisäksi yhteistyön kehittäminen alueella.

Hankkeen aikana valtion myöntämistä tuista, rahoituksista sekä muista kriisi-instrumenteista tiedotetaan alueen yrittäjiä, yrittäjäjärjestöjä sekä kuntalaisia. UUKA-hankkeen aikana yrittäjät voivat varata aikaa mm. puhelinpalaveriin tai kahdenkeskisiin luottamuksellisiin keskusteluihin. Tarvittaessa palaverit järjestetään etänä.

Kysy lisätietoja projektipäällikkö Eetu Puntalalta.

Lataa täältä UUKA-hankkeen Q1-tulokset.

UUKA-hanketta rahoittaa Etelä-Pohjanmaan liitto.

Strongly connected Lapua Kauhava