Strongly Connected

Verkostot kuntoon ja tuotanto paikalliseksi

Hankkeessa selvitetään Kauhavan ja Lapuan kaupunkien alueella sijaitsevien teknologiayritysten ja vastaavien raaka-aine-, komponentti- ja alihankintaketjuja sekä alueella toimivien alihankintayritysten tuote- ja palvelutarjontaa.

Selvitysten perusteella tunnistetaan yritysten hankintatarpeita sekä tuotantomahdollisuuksia ja etsitään paikallisia vaihtoehtoja näiden toteuttamiseksi. Hankkeen tarkoituksena on edistää yritysten välistä yhteistyötä ja tukea erilaisten toimintaa tukevien hankkeiden ja projektien käynnistämistä.

Hankkeen tuloksena tavoitellaan syntyväksi vähähiilistä, vihreää taloutta ja kiertotaloutta edistävää paikallista uutta tuote- ja palvelutuotantoa ja uuden teknologian käyttöönottoa ja tuottavuutta.

Hanketta vetää projektipäällikkö Niko Suokko.

Niko.suokko@yrityskeha.fi
+358 504638612

Strongly connected Lapua Kauhava