Investointi- ja kehittämistoiminta

Investointi- ja kehittämistoiminta yrityksille

Sivuston kautta löydät hyödyllistä tietoa liittyen erilaisiin investointi- ja kehittämisavustuksiin sekä rahoitusmuotoihin. Yrityskehän investointi- ja kehittämistoiminta keskittyy teollisuuden, teknologian sekä palveluiden aloille.

Kauhavan ja Lapuan yhteisen UUKA-hankkeen kautta yritykset voivat saada maksutonta konsultointia yrityksen investointeihin sekä kehittämishankkeisiin liittyen. UUKA-hankkeen projektipäällikkö on mukana prosessissa aina ELY:n tai muun rahoittajan päätökseen asti. Investointi-ja kehittämistoiminta on tärkeä osa yrityksen kehitystoimintaa.

Investoinnilla tarkoitetaan joko aineellista tai aineetonta investointia. Aineellisina investointeina tuetaan koneiden, laitteiden ja kaluston hankkimista. Tukikelpoisia aineettomia investointeja ovat ohjelmistojen, valmistusoikeuksien, patenttien, tietotaidon ja patentoimattoman teknisen tietämyksen hankinta. Aineellisina Investointeina tuetaan vain uusien koneiden ja laitteiden hankintaa. Erityisenä painopisteenä on vähähiiliseen talouteen kytkeytyvät hankkeet. Investointihankkeiden tuki edellyttää yritykseltä kasvusuunnitelmaa, johon saat apua Lapuan tai Kauhavan elinkeinotoimesta.

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa. Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Yrityksen tulee laatia kehittämishanketta koskeva hankesuunnitelma, joka sisältää suunnitellut toimenpiteet aikatauluineen ja kustannuksineen sekä hankkeella tavoiteltavat tulokset. Hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan merkittävästi kilpailukykyä.

Avustus kehittämistoimenpiteisiin

Avustuksen enimmäismäärä voi olla 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Avustusta on mahdollista saada seuraaviin kehittämistoimenpiteisiin:

 • Yrityksen kansainvälistymisen tukeminen
 • Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen
 • Liiketoimintaosaamisen kehittäminen
 • Tutkimus- ja kehityshankkeiden valmistelu
 • Vähähiiliset innovaatiot ja energiatehokkuus

Rahoitusta ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Rakennustoimintaan ja urakointiin sisältäen suunnittelun, maanrakennuksen ja aliurakoinnin
 • Vähittäis- ja tukkukaupoille tai verkkokaupan hankkeille
 • Korjaustoimintaan ja huoltotoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • Kuljetustoimintaan liittyviin hankkeisiin
 • Paikallisesti kuluttajapalveluja tarjoavien yritysten hankkeisiin
 • Yrityskauppoihin ja hankkeisiin, joissa on kyse olemassa olevan liiketoiminnan jatkamisesta

Tukea investointeihin ei pääsääntöisesti myönnetä:

 • Leasingrahoituksella hankittu omaisuuden hankkimiseen
 • Käytettyjen koneiden hankkimiseen
 • Korvausinvestointeihin
 • Ohjelmistojen lisenssi- ja ylläpitomaksuihin, laatujärjestelmien tai sertifikaattien hankkimiseen
 • Energia-avustuksen piiriin soveltuviin investointeihin

Linkkejä avustuksiin:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus

https://tem.fi/yrityksen-kehittamisavustus

https://www.yritystulkki.fi/fi/ohjeet/

Strongly connected Lapua Kauhava